Τραπεζικές Εργασίες2019-07-24T22:47:01+02:00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΑΝΕΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

 Στην sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και τραπεζικοί σύμβουλοι εξετάζουν το αίτημα σας και στην συνέχεια σχεδιάζουν όλες τις τραπεζικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη των αιτημάτων σας. Η πολύχρονη εμπειρία τους και η σχέση μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομικά Funds μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε την χρηματοδότησή σας με τις καλύτερες προϋποθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δείτε Περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

 Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός επιχειρήσεων στα «κόκκινα δάνεια» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχει ως στόχο την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων μέσα από την εκτίμηση των περιουσιακών τους δεδομένων, μιας μελέτης βιωσιμότητας, την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση αυτού.

Δείτε Περισσότερα

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

 Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει πρόσβαση σε αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες που συμβάλλουν, στην προστασία της εμπορικής πίστης, στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών.

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 Η ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός φυσικού προσώπου ή μιας εταιρείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αιτηθείτε κάποιο δανεισμό ή για την αναζήτηση επενδυτών ή ακόμη και για το τελικό επιτόκιο που θα λάβει κάποιος από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Πιστοληπτική ικανότητα σας ή διαβάθμιση (Credit rating) είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα ενός ατόμου, μιας επιχείρησης ή ακόμα και μιας χώρας στην αποπληρωμή των χρεών της.

Δείτε Περισσότερα

ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 Είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο συγχρηματoδoτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των Δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την κοινωνική και oικoνoμική συνoχή και στoχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας.

Δείτε Περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 Ασφαλιστικές καλύψεις που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επιχείρισης σας από κάθε κίνδυνο! Ασφαλίζοντας το 100% των κινδύνων διασφαλίζετε τις πωλήσεις σας, την κερδοφορία σας και το Brand name των προϊόντων σας, των υπηρεσιών σας και τους κόπους όλης σας της ζωής!

Δείτε Περισσότερα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ