ISO Τεχνικός Ασφαλείας2019-06-05T17:47:56+02:00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


I.S.O.   |   ΠΡΟΪΟΝΤΑ   |   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   |   DO IT YOURSELF   |   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   |   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ   |   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ  


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SBBC SA

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων, η εργασία του αποτελεί προϋπόθεση για τη θεώρηση καταστάσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας ή την πρόσληψη εργαζομένου. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα (1) εργαζόμενο έχούν την υποχρέωση να χρησιμοποιειούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) (Ν.3850/10)

  Ο τεχνικός ασφαλείας οφείλει να ενημερώνει γραπτά ή προφορικά τον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας όπως και για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί σε ένα ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

  Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να συμβουλεύει για όλα τα θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών, για την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού, την επιλογή και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς επίσης και της κατάλληλης διαμόρφωσης και διευθέτησης του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά της οργάνωσης όλης της παραγωγικής διαδικασίας.

  Οφείλει να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από κάθε λειτουργία τους, καθώς επίσης και όλων των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.

  Οφείλει να επιβλέπει την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς επίσης και της πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων και την διεύθυνση της επιχείρησης.

  Οφείλει να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους επιβλέποντας την εφαρμογή αυτών.

  Οφείλει να επιβλέπει την ορθή χρήση όλων των ατομικών μέσων προστασίας από όλους μέσα στην επιχείρηση.

  Οφείλει να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

  Οφείλει να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας στην αντιμετώπιση ατυχημάτων.

  Οφείλει να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας, να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου.

  Συμμετέχει πάντοτε στην κατάρτιση και στην εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Τηρεί στο ακέραιο το επιχειρησιακό απόρρητο

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει γραπτή την εκτίμηση όλων των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Στην γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται ενδελεχή εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:
• Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
• Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
• Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ