Συμβουλευτική και Coaching Life Μέθοδος Feldenkrais2019-07-24T09:05:12+02:00

Συμβουλευτική, Coaching Life, Μέθοδος Feldenkrais

Συμβουλευτική Coaching Life

 Η Συμβουλευτική και το Coaching έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων.

 Ο κλάδος αυτός αξιοποιεί ένα πολύ μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που
προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Ψυχομετρίας, της Παιδαγωγικής και των Οικονομικών Επιστημών.

 Σκοπός των συνεδριών είναι η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, η επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, η κατανόηση της συμπεριφοράς, των κινήτρων και του εαυτού γενικότερα, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και η ενίσχυση της παραγωγικής αλληλεπίδρασης στο κοινωνικό, εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον.

 Η Συμβουλευτική και το Coaching εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα μπορεί να ασκηθεί σε ατομικό επίπεδο και σε γραφεία συμβούλων.

Η Συμβουλευτική και το Coaching απευθύνεται:

– Σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Επαγγελματίες Υγείας
– Σε επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις διαπραγματευτικές και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
– Σε όποιον θέλει να ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας

ΜΕΘΟΔΟΣ FELDENKRAIS

 Φανταστείτε ότι καθώς μεγαλώνετε, αντί να χάνετε τις ικανότητές σας, συνεχίζετε να γίνεστε καλύτεροι σε ότι κάνετε, να διατηρείτε την άνετη κινητικότητα στην καθημερινή ζωή, να βελτιώνετε τις σωματικές και διανοητικές επιδόσεις και την δημιουργικότητά σας.

 Η Μέθοδος Feldenkrais είναι μια μέθοδος σωματικής επανεκπαίδευσης με βάση την κίνηση που δημιούργησε ο Ισραηλινός Dr. Moshe Feldenkrais (1904-1984) μέσα από την μελέτη των αρχών της εμβιομηχανικής, της κινησιολογίας, της ψυχολογίας, της βιολογίας, της νευροφυσιολογίας και της εξελικτικής θεωρίας.

 Η μέθοδος χρησιμοποιεί την κίνηση ως εργαλείο για να εμπλουτίσει το νευρικό σύστημα με νέα μοτίβα με βάση την έννοια της  νευροπλαστικότητας, της ικανότητας του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος να υφίστανται δομικές και λειτουργικές αλλαγές όταν λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα από το περιβάλλον – σε αντίθεση με τον παλαιότερη πεποίθηση των νευροεπιστημών ότι ο εγκέφαλος μένει αμετάβλητος κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του ανθρώπου.

 Με εργαλείο την κίνηση και την βιωματική εξερεύνηση νέων κάθε φορά κινητικών γρίφων, την κατευθυνόμενη προσοχή και παρατήρηση, την αργή ταχύτητα, την αναγνώριση των μη λειτουργικών προτύπων, την αποτελεσματικότερη χρήση της σκελετικής δομής του σώματος και την απαλλαγή από περιττή μυική προσπάθεια, εμπλουτίζεται το εύρος λειτουργίας του νευρομυικού συστήματος και ενθαρρύνεται η ελευθερία επιλογών και αντιδράσης στα ερεθίσματα πέρα από τα συνηθισμένα πρότυπα συμπεριφοράς του κάθε ανθρώπου.

 Αυτός ο νέος τρόπος δουλειάς εκπαιδεύει τους μαθητές στο πώς να μαθαίνουν και να εξελίσσονται μέσα από την εξερεύνηση, τα λάθη, την παρατήρηση, την ευκολία και την επιείκεια, δεδομένου ότι μόνο ότι μαθαίνεται μέσα από ευχάριστους για το σώμα και τον εαυτό τρόπους θα διατηρηθεί ως πραγματική γνώση από το νευρικό σύστημα.

 Καθώς κάθε ανθρώπινη κίνηση/δράση περιλαμβάνει την συνεργασία ανάμεσα στην σκέψη, τις αισθήσεις, το συναίσθημα και την κίνηση κάθε αλλαγή στα κινητικά πρότυπα οδηγεί σε αλλαγές και βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας και δημιουργικότητας του ατόμου.

 Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της σωματικής και διανοητικής επίδοσης, της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ικανότητας να σκέφτεται κανείς πέρα από τα συνηθισμένα νοητικά σχήματα με ανεξάντλητες εφαρμογές σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δράσης (πολιτική, τέχνη, επιχειρηματικότητα).

 Η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης για την βελτίωση της κινητικότητας σε ανθρώπους με νευρολογικές παθήσεις (σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Parkinson) και την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

 Όσον αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου για την βελτίωση της αθλητικής επίδοσης, οι αθλητές επανεκπαιδεύονται στην αποτελεσματική οργάνωση του σώματος και την καλύτερη χρήση του σκελετού για την πραγματοποίηση κινήσεων έξω από το κινητικό λεξιλόγιο του σώματος ή την βελτίωση του εύρους και της ποιότητας τους σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η αναγνώριση των υπαρχόντων ίσως μη λειτουργικών ή περιοριστικών κινητικών προτύπων και ο εμπλουτισμός τους με νέες επιλογές επεκτείνει τις κινητικές ικανότητες και τη δημιουργική χρήση του εαυτού, οδηγεί σε νέες ποιότητες και δυνατότητες στην απόδοση των αθλητών και την αποφυγή τραυματισμών και επιταχύνει την αναρρωτική διαδικασία.

 Οι συνεδρίες Feldenkrais Practitioner γίνονται από ψυχολόγο, Α.Π.Θ. με MSc Παν. Εδιμβούργου, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα

Σύμβουλοι Διαχείρισης Κρίσεων, Λήψης Αποφάσεων και Διαπραγμάτευσης

 Η εμφάνιση μιας κρίσιμης κατάστασης και ο χειρισμός της (crisis management), είναι κάθε άλλο παρά ευχάριστο και επιθυμητό για τον διαχειριστή. Οι περισσότερες επιχειρησιακές κρίσεις και οι συνέπειες που προκαλούν, που συχνά είναι καταστροφικές για μια επιχείρηση, έρχονται ως επί το πλείστον απρόσμενα, χωρίς δηλαδή να δείχνουν σημάδια για την εμφάνισή τους. Ανατρέχοντας, όμως, στην γνωστή, κλασική παροιμία «ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και ο καλός διαχειριστής από τον χειρισμό των κρίσεων χαρακτηρίζεται, άσχετα από το είδος ή το μέγεθος της κρίσης που έχει να αντιμετωπίσει. Η διαχείριση μιας κρίσης, με την οποιαδήποτε μορφή που αυτή μπορεί να πάρει, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα που του έδωσε η μητέρα φύση να «αντιδρά» όταν κάτι δεν πάει καλά όχι μόνο με τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκδήλωση μιας αρρώστιας όπου το αμυντικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού «διαχειρίζεται» την κρίση που το κυριεύει μέσα από τις κάθε είδους αντιδράσεις του. Η έννοια των κρίσεων είναι συνυφασμένη με τον άνθρωπο. Δεν υφίστανται κρίσεις εκεί όπου δεν βρίσκεται η ανθρώπινη ύπαρξη ή ο ανθρώπινος νους, ούτε υπάρχει άνθρωπος χωρίς το βίωμα μιας κρίσης ή του προβλήματος ειδικότερα. Έτσι και στον κόσμο των επιχειρήσεων, κρίσιμες καταστάσεις είναι δυνατό να εμφανισθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους. Οι καταστροφές για παράδειγμα που προέρχονται από ακραία καιρικά ή φυσικά φαινόμενα, μπορεί να προκληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή τόσο σε μεγάλους οργανισμούς όσο και σε μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα είδη των κρίσεων ποικίλλουν και μπορεί να είναι μικρού μεγέθους κρίσεις, όπως μια επαναλαμβανόμενη βλάβη των υπολογιστών, έως μεγαλύτερου προβλήματος και καθοριστικού για την επιβίωση μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Οι κρίσεις σε μια επιχείρηση, μπορεί να αναφέρονται τόσο σε εμφανείς και προβλέψιμες καταστάσεις ή σε λιγότερο εμφανείς και μη χειροπιαστές κρίσεις. Ενδεικτικό παράδειγμα μη χειροπιαστής κρίσης είναι όταν κλονίζεται η φήμη και η καλή εικόνα ενός οργανισμού και του προϊόντος που παράγει. Ο ρόλος του crisis management δεν περιορίζεται μόνο στην αποτελεσματική διαχείριση και την απόσβεση όσο το δυνατό γίνεται περισσοτέρων δυσμενών επιπτώσεων των κρίσεων. Έχει το ρόλο της διάδοσης της απαραίτητης γνώσης της ανάγκης να πιστέψουν οι εκάστοτε υπεύθυνοι ότι δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το πρίσμα των υπεκφυγών. Βεβαία η αντιμετώπιση της κρίσης, εφόσον λαμβάνει διαστάσεις εκτός επιχείρησης και δημοσιοποιείται, δεν θα μπορούσε να μην αναμίξει την
διαδικασία του marketing, καθώς η επιχείρηση δεν θα πρέπει να μετατοπίσει τις στρατηγικές και τακτικές της, αλλά θα πρέπει να προστατέψει το κύρος και το όνομα της επιχείρησης. Μπορεί μια επιχειρήσει να διαπιστώσει, ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της φιλοσοφίας του marketing και να υιοθετήσει νέες καινοτομίες μέθοδοι, οι οποίες παρουσιάζονται στο παρόν εγχείρημα. Η ανάλυση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 αποτελεί έναυσμα για να γίνει κατανοητός, ο ερευνώμενος τομέας του crisis managent. Οι αιτίες, οι επιπτώσεις, η έκταση και η αντιμετώπιση της διερχόμενης κρίσης, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα πως μια κρίση μπορεί να λάβει διαστάσεις σε εθνικό, οικονομικό, ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Από τον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων έως την ψυχοσύνθεση του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Στην sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε έμπειροι Σύμβουλοι Διαχείρισης Κρίσεων, Λήψης Αποφάσεων και Διαπραγμάτευσης μπορούν να είναι δίπλα σας για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ