Εταιρεία2022-01-20T22:53:33+02:00

SMART BUSINESS BANKING AND CONSULTING

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

   Η SBBC ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε (Smart Business Banking and Consulting / Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης Πωλήσεων Επενδύσεων και Συμβουλών) ιδρύθηκε το 2014 με έδρα την Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες, δημιουργεί και κατασκευάζει προϊόντα για την ίδια και για τρίτους.

   Η επιτυχία και η φήμη μας εξαρτώνται από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας σε συνδυασμό με τον τρόπο που εργαζόμαστε. 

 Προστατεύουμε τους πελάτες μας και δημιουργούμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα.

 Στόχος της δουλειάς μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην διαχείριση των κινδύνων τους μέσα από διαδικασίες που μας οδηγούν να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες δεσμεύσεις μαζί τους. Η εμπιστοσύνη είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για την επιτυχία και αντικατοπτρίζει την υπογραφή του ονόματός μας.

 Ακούμε πάντοτε και προσεκτικά τους πελάτες μας με κατανόηση και εκτίμηση, βρισκόμαστε πλάι τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε έχουν την ανάγκη μας και τους παρέχουμε προσωπικές συμβουλές, σε κάθε στάδιο της ζωής τους, κάνοντας πράξη αυτά που τους λέμε. 

   Στόχος μας είναι η παγκόσμια κάλυψη σε θέματα ανίχνευσης πολιτικών, κοινωνικών και καταναλωτικών τάσεων καθώς και η διαχείριση κρίσεων και προώθησης της επίλυσης αυτών σε όλες τις χώρες και γλώσσες, με υπηρεσίες quiz γνώσεων, δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς.

   Η αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, μας οδήγησε στη δημιουργία όλων των διαδικτυακών εργαλείων που συμβάλουν αναπόφευκτα στον στόχο αυτό, με δραστηριότητες σε όλες τις χώρες και γλώσσες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα καταφέραμε να έχουμε ένα απόλυτα ικανοποιημένο πελατολόγιο σε όλη την επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό.

   Επιδίωξη μας ήταν και θα είναι, όλες οι υπηρεσίες μας , να γίνουν ένα εργαλείο προσιτό σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε πολιτικό και σε κάθε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η έρευνα και η αγορά, η πολιτική επικοινωνία, οι δημοσκοπήσεις, η στατιστική ανάλυση καθώς και όλες οι άλλες μας υπηρεσίες γίνονται από συνεργάτες με υψηλή επιστημονική κατάρτιση που διασφαλίζει την εγκυρότητα των εργασιών μας και των αποτελεσμάτων.

   Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας μπορούμε να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου από το Α έως το Ω τον σχεδιασμό και την επίτευξη του δικού σας στόχου.

   Μέσα από την ιστοσελίδα μας www.sbbcnews.com , το τμήμα “Πολιτικά Ανάλεκτα” και την Free Press καλύπτουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των πελατών μας.