ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ2019-09-10T15:24:49+02:00

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

 Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός επιχειρήσεων στα «κόκκινα δάνεια» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχει ως στόχο την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων μέσα από την εκτίμηση των περιουσιακών τους δεδομένων, μιας μελέτης βιωσιμότητας, την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση αυτού.

 Υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, να ληφθεί μέρος αυτών των υπηρεσιών, όπως η δημιουργία τριών μοντέλων διαπραγμάτευσης για να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα πιθανά σενάρια που θα συναντήσει στην δική του περίπτωση.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ