Εκπαίδευση e-Μάθηση2020-02-13T19:34:33+02:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   e-ΜΑΘΗΣΗ

Η sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε σας παρέχει εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διαχείριση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στα πλαίσια της διά βίου μάθησης για νέους και ενήλικες με χαμηλά προσόντα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εργασία.

VIP – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ON LINE
Γυμνασίου
Γενικού Λυκείου
ΕΠΑ.Λ
Ομογενών
Α.Ε.Ι.
GDPR – DPO
Στελεχών επιχειρήσεων και υπαλλήλων
Μεταναστών και κοινωνικά αποκλισμένων ομάδων, Ρομά
Ελληνικά για ξένους
Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
VIP – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ON LINE
Επικοινωνία χωρίς σύνορα!
Μάθε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες για να επικοινωνείς με περισσότερους ανθρώπους και βελτηστοποίησε το βιογραφικό σου στην αναζήτηση εργασίας.

Καθηγητής της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με μεταπτυχιακό και σπουδές στη Γαλλία και το Α.Π.Θ, ενεργό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, αναλαμβάνει την συμβουλευτική των εργασιών σε μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, δημιουργία πλάνου και οργάνωση σε όλες τις ξένες γλώσσες και φιλολογίες

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια

Φιλόλογος, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, αναλαμβάνει επιμέλεια και διόρθωση κειμένων. Άρτια παρουσίαση των υπό έκδοση, δημοσίευση ή κυκλοφορία κειμένων (βιβλία, άρθρα, εφημερίδες, περιοδικά) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εξειδικευμένος  χειρισμός για κάθε είδους κείμενο.

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
VIP – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ON LINE
 Καθηγητής της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με μεταπτυχιακό και σπουδές στη Γαλλία και το Α.Π.Θ, ενεργό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών και Λογοτεχνίας για όλα τα επίπεδα γλώσσας, πτυχία, προφορικό λόγο, σπουδές και εργασία σε γαλλόφωνες χώρες και σε φοιτητές/τριες του Γαλλικού Τμήματος. Aναλαμβάνει εργασίες, επιμέλεια των εργασιών τους και συμβουλευτική σε μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, δημιουργία πλάνου και οργάνωση και στις άλλες ξένες γλώσσες και φιλολογίες.

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
Καθηγητής της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με μεταπτυχιακό και σπουδές στη Γαλλία και το Α.Π.Θ, ενεργό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, αναλαμβάνει την συμβουλευτική των εργασιών σε μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, δημιουργία πλάνου και οργάνωση σε όλες τις ξένες γλώσσες και φιλολογίες.
 Δημιουργία βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής για την εξασφαλισμένη επιτυχία στις σπουδές σας και στην αναζήτηση εργασίας.

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
 Η ανίχνευση δεξιοτήτων δημιουργεί νέες ευκαιρίες στους ενηλίκους, δημιουργεί στις νέες γενιές τις βάσεις για μια κοινωνία με ικανούς και κατάλληλα επιμορφωμένους πολίτες για να στελεχώσουν κατάλληλα τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δεξιοτήτων των νέων, των ενηλίκων, των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Σύμφωνα με πάρα πολλές διεθνείς έρευνες πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ λίγες είναι οι πρακτικές που σχετίζονται με την ανίχνευση, αναγνώριση και διαφάνεια των δεξιοτήτων Πολλά άτομα στην Ελλάδα και την Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν εργασία επειδή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στα ταλέντα τους και τις γνώσεις τους. Παράλληλα ένα σημαντικό μερίδιο μεταναστών και αιτούντων άσυλο στερούνται βασικών δεξιοτήτων και διαθέτουν ελλιπή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού διογκώνοντας με τον τρόπο αυτό τα προβλήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 Μέσα από την sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε ο συνδιασμός των νέων τεχνολογιών και των εξειδικευμένων συνεργατών, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε την αυτοενδυνάμωση για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφύγων, αιτούντων άσυλο και ενηλίκων σε μετάβαση, φροντίζουμε να συμβάλουμε στην αναγνώριση, ανίχνευση και διάχυση πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων αυτό- αξιολόγησης βασικών, κοινωνικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, προσόντων και γνώσεων για την ενδυνάμωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης – κατάρτισης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, σε ανέργους, σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση είναι το Α και το Ω της αποτελεσματικότητας, είναι μια διαδικασία που κατά κανόνα εφαρμόζεται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οικονομικές, κοινωνικές ή προσωπικές, τόσο στον Ιδιωτικό τομέα όσο και στο Δημόσιο ( στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται ακόμη και είναι μια από τις πληγές του δύσκαμπτου Ελληνικού Δημόσιου Συστήματος ).

Όταν μιλάμε για το ανθρώπινο δυναμικό στον ιδιωτικό τομέα, πρόκειται για την αντικειμενική αξιολόγηση χωρίς παρεκκλίσεις και αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αξιοκρατία, αλλά κυρίως για την αποδοτικότητα κάθε ατομικού και κοινωνικού κυττάρου. Οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες, η διοίκηση, η απόδοση, όλα αξιολογούνται, είτε τυπικά και εμφανώς, είτε άτυπα. Όλοι περνάνε καθημερινά από τεστ αξιολόγησης, ανεξαρτήτως αν την αντιλαμβάνονται ή όχι και αν την αξιοποιήσουν θα καταφέρουν να διορθώσουν τις αδυναμίες τους και να βελτιωθούν.

Μέσα από την sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε ο συνδιασμός των νέων τεχνολογιών και των εξειδικευμένων συνεργατών, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε την Αξιολόγηση της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα.

Στον Ιδιωτικό Τομέα λειτουργούν οι ανελαστικοί κανόνες της αγοράς, οι οποίοι δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για λάθη. Κάθε λάθος θα εμφανιστεί αμέσως στον ανταγωνισμό, στην παραγωγή, στην κατανάλωση και τελικά στην επιχείρηση, υπονομεύοντας τη βιωσιμότητά της.

Χωρίς μεγάλες διαδικασίες οι ανελαστικοί αυτοί κανόνες επιβάλλουν τη μεγίστη ευελιξία στον Ιδιωτικό Τομέα και έτσι αξιολογείται αυτόματα το ανθρώπινο δυναμικό, η ποιότητα της εργασίας, η ποιότητα της διοίκησης, τα τεχνικά μέσα, η οργάνωση και τελικώς η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας. Η αγορά δεν λαθεύει στην αξιολόγηση και όλες οι μεγάλες εταιρείες την αναζητούν από τους πελάτες τους για να βελτιώνουν τις υπηρεσίες και τις πωλήσεις τους, να αυξάνουν την αμοιβαία εξάρτηση και εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πελάτη και την εταιρεία και να πολλαπλασιάζουν τις διασταυρούμενες πωλήσεις τους (cross selling ).

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
 Με την επαυξημένη πραγματικότητα μπορείς να ζήσεις όλα όσα φαντάζεσαι. Οι δυνατότητες μάθησης είναι σχεδόν απεριόριστες. Η άμεση εμπειρία είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης. Η επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία  καθώς προσφέρει ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στον φυσικό χώρο και αξιοποίησης των ψηφιακών πληροφοριών στη κινητή συσκευή χωρίς να είναι αναγκασμένος να βρίσκεται καθηλωμένος μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή.
Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη επαφίενται στη φαντασία του εκπαιδευτικού.
Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο με σημαντικά οφέλη στην εκπαίδευση καθώς:
• Δραστηριοποιεί τους μαθητές για μάθηση.
• Δημιουργεί θετική επίδραση στη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
• Δημιουργεί θετική προδιάθεση για το μάθημα και αίσθημα ανυπομονησίας και ενθουσιασμού για τη χρήση της.
• Ενισχύει τη χωρική αντίληψη και την παρατηρητικότητα των παιδιών.
• Αυξάνει την προσοχή των παιδιών στο μάθημα, προσφέρει ευκολία στη συγκράτηση γνώσεων.
• Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν μεταφορικές έννοιες και φράσεις, καθώς μπορεί και οπτικοποιεί σύνθετα γλωσσικά νοήματα.
• Μέσω των εφαρμογών της τα παιδιά κατανοούν ευκολότερα και γρηγορότερα τα διάφορα περίπλοκα επιστημονικά φαινόμενα, καθώς πλέον δεν τα φαντάζονται, αλλά τα έχουν οπτικοποιημένα μπροστά τους!
Ενδεικτικές προτάσεις ενσωμάτωσης της επαυξημένης πραγματικότητας στην τάξη:
  • Ασκήσεις για το σπίτι εμπλουτισμένες με ήχους, βίντεο, και εικόνες για περισσότερη επεξήγηση εννοιών και επιπλέον πληροφορίες.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιήγησης σε υπαίθριους χώρους με ιστορικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
  • Δημιουργία ζωντανών κολάζ όπου οι εικόνες “ζωντανεύουν” όταν τις στοχεύεις με την κινητή συσκευή.
  • “Ζωντανά” λευκώματα όπου η φωτογραφία κάθε μαθητή περιέχει ενσωματωμένο ήχο ή βίντεο.
  • “Ζωντανή” δανειστική βιβλιοθήκη στην οποία τα βιβλία περιέχουν ενσωματωμένο ήχο ή και εικόνα από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι περιγράφουν με λίγα λόγια το περιεχόμενο του βιβλίου.
  • Διαδραστικές περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, όπου κάθε τοποθεσία θα είναι εμπλουτισμένη με ψηφιακές πληροφορίες οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω του GPS της συσκευής.
  • Κυνήγι θησαυρού με εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάνοντας χρήση των QR codes και της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας.
  • “Επαυξημένες” ευχετήριες κάρτες με ήχους ή βίντεο.
  • Κάρτες επεξήγησης εμπλουτισμένες με βίντεο για διευκόλυνση των μαθητών με προβλήματα ακοής.

e-μαθηση Οι 7 λογοι για την Επιτυχια
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

e-Μάθηση
Οι 7 λόγοι για την επιτυχία! 

 Μέσα στην αίθουσα οι καταρτιζόμενοι έχουν συγκεκριμένη ώρα διδασκαλίας, ενώ στο e-learning μπορούν να έχουν ένα υλικό πάνω στο οποίο θα κάνουν διαρκώς εξάσκηση χωρίς χρονικούς περιορισμούς, με τον τρόπο αυτό είναι σε συνεχή, ενεργή κατάρτιση και επαφή με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Η κατάρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή δίνει τη δυνατότητα της συνεχούς αξιολόγησης ώστε ο εκπαιδευόμενος έχει ένα διαρκές feed back, να έχει συνεχώς μια πλήρη εικόνα των γνώσεών του και να προσδιορίζει το επίπεδο αυτών.

Η κατάρτιση εξ αποστάσεως επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επαναλάβει το μάθημα απεριόριστες φορές και σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες μέχρι να το μάθει καλά και σωστά και μόνο τότε θα προχωρήσει στην επόμενη θεματική ενότητα του αντικειμένου χωρίς να έχει κενά γνώσεων.

Επιλέγεις αυτό που θα διαβάσει και πόσες φορές θα επαναλάβει αυτά που θέλει ο ίδιος χωρίς τον φόβο της κριτικής από τους άλλους. Μπορείς για παράδειγμα να έχεις μπροστά σου το κείμενο και να ακούς μια διάλεξη σε γρήγορη ταχύτητα. Είναι η πιο ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης.
Η παύση, η επανάληψη και η επιτάχυνση της εκπαίδευσης είναι στα χέρια του καταρτιζόμενου.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ώστε οι καταρτιζόμενοι να έχουν την ευκαιρία να πειραματίζονται σε προγράμματα προσομοίωσης που δίνουν νέα διάσταση στην εκπαίδευση και να του παρέχουν κίνητρο για να προσπαθήσει με την επανάληψη, μέχρι, να πετύχει την εκμάθηση της ενότητάς του.

 Καταργούμε τις μετακινήσεις και έρχεται η εκπαίδευση και το φροντιστήριο στο σπίτι του καταρτιζόμενου, σε όποιο μέρος του πλανήτη βρίσκεται αυτός.
 Μέσα από τα φόρουμ οι καταρτιζόμενοι ανταλλάσσουν ερωτήματα και γνώσεις προς όφελός τους καθώς γίνεται η κατάρτιση πιο ελκυστική και μαθαίνουν περισσότερα με τη βοήθεια του εκπαιδευτή.

 Κάθετη μείωση των διδάκτρων και χωρίς αποκλεισμούς ώστε η εκπαίδευση να μην αποτελεί πολυτέλεια διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα και το διδακτικό αποτέλεσμα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ