ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ2019-09-10T15:23:01+02:00

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Στην sbbc όμιλος υπηρεσιών α.ε εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και τραπεζικοί σύμβουλοι εξετάζουν το αίτημά σας και στην συνέχεια σχεδιάζουν όλες τις τραπεζικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη των αιτημάτων σας. Η πολύχρονη εμπειρία τους και η σχέση μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομικά Funds μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε την χρηματοδότησή σας με τις καλύτερες προϋποθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για να πετύχουμε τον σκοπό μας ακολουθούμε, μαζί, βήμα βήμα όλα τα στάδια του τραπεζικού συστήματος που μας οδηγούν στην επιτυχία της εκταμίευσης του δανείου σας.
Αναλύουμε στις επιχειρήσεις τα στοιχεία του προγράμματος και τις απαιτήσεις του.
Συγκεντρώνουμε και ελέγχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκπονούμε και υποβάλλουμε μελέτη για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
Παρακολουθούμε την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνουμε τον πελάτη για την πορεία της.

Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης:
♦ Χρηματοδοτικά Εργαλεία Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης.
♦ Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan.
♦ Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και Εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Στεγαστικά δάνειο
Ανέγερση / Αποπεράτωση Ακινήτου
Καταναλωτικό Δάνειο με Εξασφάλιση Ακινήτου
Αγορά Οικοπέδου
Αγροτικά δάνεια
Φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου
Μηχανολογικού εξοπλισμού
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση
Βελτίωση γεωργό – κτηνοτροφικών κτισμάτων
Επιχειρηματικά
Κεφάλαιο κίνησης
Μηχανολογικού εξοπλισμού/ Leasing
Αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ