Ασφάλιση Πιστώσεων2019-07-25T17:08:28+02:00

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Aν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας 100.000 € τότε για να αποσβέσει την απώλεια των 100.000 € θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις 2.000.000 € για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας, οι οποίες θα πρέπει να αποπληρωθούν στο ακέραιο.

  Η Ασφάλιση Πιστώσεων μπορεί να προστατεύει την επιχείρησή σας από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορείτε ποτέ να προβλέψετε. Με την Ασφάλιση Πιστώσεων μπορείται με σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες να βελτιώσετε την πιστοληπτική σας ικανότητα και να αυξήσετε την πρόσβασή σας στην τραπεζική σας χρηματοδότηση. Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά τις απαιτήσεις σας που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών.

  Με την Ασφάλιση Πιστώσεων η διεκδίκηση των ανείσπρακτων απαιτήσεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο γίνεται με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει την κάθε τοπική νομική πρακτική και γλώσσα της χώρας και έχει την τεχνογνωσία ώστε να δουλεύει ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

  Στόχος μας, μέσα από μια ευθεία και διαφανή προσέγγιση, να εξασφαλίσουμε, για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ανείσπρακτων απαιτήσεών σας, χωρίς να διαταράξουμε τις καλές σχέσεις και τις εμπορικές σας συναλλαγές. Εγγυόμαστε την διακριτικότητα και διατηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα ηθικής και εχεμύθειας, σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για την πρόοδο όλων των προσπαθειών μας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ